Komunikat nr 1 Dyrektora Rajdu

W zakładkach zawodników RMPST, RPPST, PPRB w sekcji Tablica Ogłoszeń/Komunikaty opublikowano Komunikat nr 1 Dyrektora Rajdu dotyczący zmian i uzupełnień regulaminowych.

RMPST

RPPST

PPRB