Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych

Regulamin uzupełniający
Regulamin Uzupełniający – 4. runda RPPST Rajd Polskie Safari 2017


Wyniki

Oficjalna klasyfikacja końcowa


Tablica ogłoszeń

Park zamknięty – decyzja ZSS

Komunikat ZSS nr 2

Decyzja nr 1 Dyrektora Imprezy

Komunikat ZSS nr 1

Informacja ZSS nr 1

Lista dopuszczonych do startu

Lista wjazdu do parku przedstartowego

Lista startowa

Komunikat Nr 1 (RPPST)

Lista zgłoszeń (RPPST)

Harmonogram czasowy (RPPST)

Przewodnik rajdowy 37. Rajdu Polskie Safari 4. runda RPPST

Mapa Rajdu

Mapa odcinków 1/3 Jednorożec

Mapa odcinków 2/4 Chorzele

Park Serwisowy


Zgłoszenia
– dla zawodników posiadających inside
inside.pzm.pl/

– dla zawodników nie posiadających inside
zgloszenia.pzm.pl/rppst/2017/runda4/

 

Formularze do pobrania
– wniosek o wspólne/sąsiadujące stanowisko w Parku Serwisowym
zgloszenia.pzm.pl/rppst/2017/runda4/wspolne.php

– zamówienie dodatkowej powierzchni w Parku Serwisowym
zgloszenia.pzm.pl/rppst/2017/runda4/dodatkowe.php